Thiết kế - thi công nội thất - ROEM DECOR

Lo Bố trí, sắp đặt không gian bao gồm kiến trúc, kết cấu, cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa, thông gió.

Quy trình làm việc

TIẾP NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Tiếp nhận khai thác, phân tích đầy đủ thông tin cần thiết kế về dự án. Hiểu rõ yêu cầu của CĐT và giới thiệu quy trình làm việc.

01

02

LÊN LAYOUT BỐ TRÍ & CONCEPT THIẾT KẾ

Khảo sát hiện trạng, tư vấn phong cách thiết kế, lên bảng vẽ bố trí công năng, lên concept và ký hợp đồng thiết kế.

03

LÊN THIẾT KẾ 3D - BÁO GIÁ THI CÔNG

Lên thiết kế 3D, bóc tách khối lượng báo giá và triển khai bảng vẽ kỹ thuật.

04

THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tiến hành thi công theo quy trình của công ty