Dự án thiết kế Bồ Kaffee House - ROEM DECOR

Năm hoàn thiện : 2023

Chủ đầu tư : Mr Lai

Tên dự án : Bồ Kaffee

Vị trí dự án : Binh Dương

3D DỰ ÁN HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN