Dự Án Winner Billiards Club Cộng Hòa - Anh Vinh - ROEM DECOR

Năm hoàn thiện : 2022

Chủ đầu tư : Anh Vinh

Tên dự án : Winner Billiards Club

Vị trí dự án : Quận Tân Bình