Dự án Soo - Coffee & Icecream | Mr.Park | Thảo Điền - Q2 - ROEM DECOR

Năm hoàn thiện : 2023

Chủ đầu tư : Mr. Part Hee Tae

Tên dự án : Soo - Coffee & Icecream

Vị trí dự án : Thảo Điền - Quận 2

Chi phí : 20.000$