Dự án TIMI Coffee And Tea - Anh Khánh - Bình Tân - ROEM DECOR

Năm hoàn thiện : 2023

Chủ đầu tư : Anh Khánh

Tên dự án : Timi Coffee And Tea

Vị trí dự án : Bình Tân

Chi phí : 10000$

3D DỰ ÁN HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN