Chính sách bảo mật

admin | 17 Tháng Mười Một 2021

Để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật dành riêng cho website https://roem.vn.

Phạm vi chính sách này có thể được áp dụng trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên website Roem.vn

Bình luận

Nội dung bình luận cùng các thông tin bạn cung cấp như Email, Số điện thoại,… được lưu trữ trên website nhằm đảm bảo đó là bạn. Ngoài ra dữ liệu này có thể được cung cấp cho bên thứ 3 như đơn vị chống spam,… Ngoài ra chúng tôi còn thu thập IP hiện tại để phát hiện spam. Trường hợp không cung cấp, bình luận của bạn có thể sẽ không được sử dụng.

Nội dung đa phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookie

Website sử dụng các loại cookie cơ bản phục vụ cho hoạt động bình thường và tính toán chính xác. Website không yêu cầu người dùng cung cấp nội dung cookie ngoài phạm vi website. Website yêu cầu các cookie được lưu trữ trên máy khách là 30 ngày. Tuy nhiên bạn có thể thực hiện xóa các cookie này bất cứ lúc nào. Các thông tin cần sự bảo mật như họ tên, số điện thoại, địa chỉ,… không được website lưu trữ ở cookie.

Mã nhúng trên website

Website có sử dụng mã nhúng của bên thứ 3 như Facebook, Google, Youtube,… do vậy khi tương tác với các phần nhúng này hoạt động dữ liệu của bạn nằm ngoài phạm vi kiểm soát của website. Tuy nhiên Chúng tôi đảm bảo chỉ nhúng những website có sự bảo mật cao với tối thiểu là có chứng chỉ SSL. Phần nhúng trên website cũng rõ ràng và dễ nhận biết.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu với ai?

Trên phạm vi website, chúng tôi chia sẻ dữ liệu tự động với các nền tảng khác như Google và Facebook. Ngoài phạm vi website, tùy thuộc vào dịch vụ và hợp đồng chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với các bên cần thiết.

Trong trường hợp có sự yêu cầu từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Hầu hết các dữ liệu được lưu trữ lâu dài phục vụ các mục đích hoạt động dịch vụ và liên kết khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn trên website này.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xuất thông tin dữ liệu của bạn hoặc xóa dữ liệu của bạn ra khỏi website. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi giữ dữ liệu của bạn

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên máy chủ của website này. Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu website, đôi khi dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên những nơi sao lưu dữ liệu. Điều này không ảnh hưởng đến yếu tố bảo mật dữ liệu khách hàng.