Dự Án Coffee Rooftop Diệu Âm - Chị Phượng - ROEM DECOR

Năm hoàn thiện : 2022

Chủ đầu tư : Chị Phượng

Tên dự án : Dự Án Coffee Rooftop Diệu Âm

Vị trí dự án : Quận Bình Tân